Category: 天地瑞祥志

2

山之精,状如鼓,独足。另有夔龙、夔牛,状...

0

毛门

市之精,状如囷(一种谷仓)无手足。或叫做...

3

左右有石,水生其间,水出流千年不绝,状如小儿,黑色。

0

  门之精,状如侏儒,见人则拜...

0

宋无忌

宋无忌亦作宋毋忌,传说中的火仙。