Category: 日书

0
飘风插图

飘风

旋风,古人认为是一种妖异。很多妖怪会化为飘风。

0
宲宲鬼插图

宲宲鬼

人毋故一室人皆疫,或死或病

5
故丘鬼插图

故丘鬼

故丘鬼恒畏人,畏人所,为刍矢以(弋)之,则不畏人矣。

2

暴鬼

一直责备人的鬼

0
女鼠插图

女鼠

会抱着小鼠追人