Category: 亚洲

0

亚穆尔

yāmūr(یامور)\gāmūr(گ...

0

撒伯恩

ṯuʿbān(ثـعبان) 意思为蛇,...

0

菲利库斯

FYLQWS 波斯文《造物的奇迹》中记载...

0

纳德纳多

naḍnāḍ(نضناض) [波斯]南边...

0

白鹿翁

济州岛的汉拿山多鹿,夏天夜里有鹿在山涧饮...

1

罗刹

Rākṣasa/Rākṣasī 印度传来...

0

塞赫尔

名字意思是岩石,变成苏莱曼的样子迷惑人,...