Tagged: 祥瑞

0

天禄

神话传说中的瑞兽,一角者为天鹿,亦曰天禄...

0

白狐

《宋书》 白狐,王者仁智则至。

0

白象

祥瑞 《宋书》 白象者,人君自养有节则至...

0

嘉禾

《开元占经》 《春秋感精符》曰:「德淪於...

0

摇钱树

传说中的一种宝树,摇摇它就会落下金钱来。...

0

银麂

《宋书》 银麂刑罚得共民不为非则至

0

象车

古人谓太平盛世,山林中产生一种圆曲之木,...

0

玄鹤

黑鹤,祥瑞。 文献 《三才图会》 雷山有...

0

背明鸟

背明鸟,古书上记载的一种鸟类。它的形状鹤...

0

黑狐

  即玄狐,瑞兽。 文献 《山...

0

白鹿

古时祥瑞 秦氏《三秦記》 有白鹿原,周平...

0

独立

《广博物志》 鳥一足名獨立見則主勇强(河...

0

驼鸟

禽虫典 即是现在鸵鸟 文献 《太平御览》...

0

比肩兽

胡文焕本山海经图 名蹷,前足鼠,後足兔。...

0

青熊

禽虫典 传说中祥瑞 文献 《三才图会》 ...

0

同心鸟

传说中的鸟。古人以为祥瑞的象征。是爱情的...

0

比翼鸟

和汉三才图会 比翼鸟是中国古代的传说生物...

0

九尾狐

套色山海经图鉴 九尾狐是中国古代神话传说...

0

騊駼

騊駼为北方产的一种毛色以青为主的野马,駼...

1

比目鱼

胡文焕山海经图 即比目鱼。 文献 《本草...